Wrocław, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 30 czerwca – 2 lipca 2016 r.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbyła się druga edycja konferencji Polish Scientific Networks (PSN), współorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem było stworzenie platformy ułatwiającej wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami, oraz promocja wśród młodych naukowców alternatywnych ścieżek kariery – związanych z przemysłem i biznesem, a nie pracą akademicką.

W czasie PSN 2016 uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących różnych modeli innowacyjności i współpracy miedzy nauką a biznesem. Wśród wykładowców znaleźli się dr Grzegorz Brona (Creotech S.A., Uniwersytet Warszawski), Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”), prof. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN), Michał Lach (Startup Hub Poland) i dr Katarzyna Rogiewicz (Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris). Naukowcy i przedsiębiorcy na wczesnych etapach kariery prezentowali swoje projekty bądź to w formie krótkich prezentacji ustnych, bądź na sesji plakatowej. Ostatniego dnia spotkania uczestnicy konferencji wzięli też udział w warsztatach prowadzonych przez osoby z doświadczeniem biznesowym, poświęconych zakładaniu start-upów, komunikacji między naukowcami a przedsiębiorcami czy strategii ochrony własności intelektualnej.

PSN 2016 stworzył również okazję do dyskusji na temat przyszłości innowacji oraz sposobów wzmocnienia współpracy między nauką a biznesem. W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych (dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, Monika Groszkowska, zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju), nauki (prof. Edward Nęcka i prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezesi PAN, prof. Robert Hołyst, pełnomocnik Dyrektora IChF PAN), biznesu (Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvity, Maciej Sadowski, Prezes Zarządu Startup Hub Poland, Olga Malinkiewicz, Dyrektor Technologiczna Saule Technologies, Sarai Kemp, Wiceprezes Trendlines Agtech (Izrael), Igor Korczagin, Dyrektor R&D Grupy PCC) i instytucji finansujących badania naukowe (prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBiR, dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Wnioski z debat zostały podsumowane w krótkim dokumencie przesłanym uczestnikom PSN, w tym przedstawicielom MNiSW (link). Nagrania zarówno z sesji wykładowych, jak i paneli dyskusyjnych, są udostępnione w internecie.

Oprócz udziału w sesjach wykładowych i debatach, PSN umożliwił uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami agend finansujących badania stosowane w Polsce. Swoją ofertę dotyczącą współpracy nauki z biznesem i komercjalizacji wyników badań przedstawiły też wiodące polskie uczelnie i instytuty naukowe. Imprezą towarzyszącą PSN, zorganizowaną przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+, była tzw. „Strefa Łowców Głów”, w czasie której przedstawiciele firm zainteresowanych rozwojem innowacyjności mogli się spotkać z naukowcami i przedstawić im oferty zatrudnienia.

Nagrania z konferencji Polish Scientific Networks

Oficjalne otwarcie konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Panel dyskusyjny: Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych?

Jakub (Kuba) Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” “Innowacje społeczne – dla ludzi, z ludźmi i przez ludzi. Do czego zdolny jest tłum?”

Dominik Mierzejewski “Zaplecze merytoryczne dla lokalnych działań w Azji”

dr inż. Agnieszka Labus (Politechnika Śląska) “Laboratorium Architektury 60+”

dr Anna Jelec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) “Mind: Meet Metaphor”

mgr inż. Magdalena Wróbel (Politechnika Łódzka) “Jak zarządzać wiedzą w procesie kształcenia”

dr Jacek Marczak (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) “Superhydrofobowe powłoki nanokompozytowe jako pasywne systemy anty-oblodzeniowe”

prof. Artur Bartkowiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) “Współpraca nauka-gospodarka – kreowanie mody czy szycie na miarę?”

prof. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) “Biznes i nauka – trudna droga do sukcesu”

Discussion panel: How to build a successful collaboration between science and business?

Michał Lach, Startup Hub Poland „Jak odnieść sukces rynkowy gdy mam tylko pomysł? – case study K2, Audioteka i LangMedia”

dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa (Uniwersytet Jagielloński) “Affective Computing and Context-Awareness Opportunities for Pervasive Computing”

dr inż. Szymon Wąsik (Politechnika Poznańska) “Optil.io: Internetowa platforma do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych”

dr Anna Białek-Jaworska (Uniwersytet Warszawski) “Big Data w poszukiwaniu naukowców w biznesie”

mgr inż Jarosław Królewski (HG Intelligence S.A.) “Real-time actionable data. Wyzwania i trendy we współczesnym marketingu”

Panel dyskusyjny: Jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii?

Katarzyna Rogiewicz, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris „Budowanie współpracy między Nauką a Biznesem – czy jeszcze coś można powiedzieć?”

dr inż. Julita Kulbacka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) “Elastyczna mikrosonda do elektroporacji narządów wewnętrznych”

dr hab. n. med. Dorota Frydecka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) “Integracja procesów jawnego i niejawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych”

dr Agnieszka Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie) “Spektroskopia SERS w aplikacjach medycznych i testach diagnostycznych”

Podsumowanie paneli dyskusyjnych i oficjalne zakończenie konferencji

Podsumowanie konferencji:

ANNA AJDUK „Jak zaprzyjaźnić naukowca z przedsiębiorcą? Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business” (NAUKA 4/2016)

ANNA BIELEC, DARIUSZ JEMIELNIAK, BARTŁOMIEJ SKOWRON „Innowacje, nowe technologie, zaufanie i unikanie sytuacji niepewnych: refleksje po konferencji Polish Scientific Networks”