Warszawa, 18-20 czerwca 2015 r.

Konferencja Polish Scientific Networks została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Chcielibyśmy, by trend zwany „drenażem mózgów” (brain drain) zmienił się w „cyrkulację mózgów” (brain circulation) – mówił zapowiadając konferencję Polish Scientific Networks prof. Janusz Bujnicki, ambasador nauki i jeden z jej inicjatorów. – Polska oferuje młodym naukowcom wiele możliwości niedostępnych dziś w innych krajach. Najwięcej mogą osiągnąć naukowcy mobilni, z międzynarodowym dorobkiem i potrafiący przekuć dobre pomysły na przebojowe wnioski grantowe. Dzięki konferencji Polish Scientific Networks zamierzamy ułatwić współpracę i nawiązywanie kontaktów.

W konferencji udział wzięli Polacy studiujący i pracujący na prestiżowych uczelniach i instytutach badawczych na całym świecie, m.in. na University of Cambridge, Imperial College London, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft czy University of California. O swoich badaniach opowiadali także młodzi pracownicy naukowi z ośrodków w całej Polsce. Wykładom i panelom dyskusyjnym towarzyszyła sesja plakatowa.

Główne wydarzenia Polish Scientific Networks 2015:

 • Wykład otwierający „Firma XXI wieku a zarządzanie nauką” – prof. Andrzej Blikle
 • Koncert
 • Otwarcie konferencji i panel dyskusyjny „Jak spożytkować w kraju potencjał polskich naukowców pracujących za granicą?”
 • SESJA NAUKOWA I: Nauki społeczne i humanistyczne
 • SESJA NAUKOWA II: Nauka i biznes
 • Panel dyskusyjny „Jak wzmocnić relacje nauki i przemysłu w Polsce?”
 • SESJA NAUKOWA III: Nauki o życiu
 • Panel dyskusyjny „Mobilność jako element kariery naukowej”
 • SESJA NAUKOWA IV: Nauki ścisłe
 • Panel dyskusyjny „Jaki powinien być model akademickiej kariery wobec nowych funkcji uniwersytetu – nauczyciel, badacz, popularyzator, manager”
 • Panel dyskusyjny „Finansowanie badań: system grantowy kontra stabilne finansowanie długoterminowe”
 • Podsumowanie konferencji